Algemene Voorwaarden

Educreche wil er zeker van zijn dat de relaties met zijn klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Educreche stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. De Algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u onze website bezoekt en bij Educreche koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot Educreche.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Een op de Educreche website aangeboden artikel

Alle producten die door Educreche aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de periode vermeld in onze catalogi en folder. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW, Recupel en Bebat. Educreche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. Educreche doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Educreche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Educreche

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Educreche wanneer Educreche de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Educreche uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt. Educreche kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 3 weken ) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Educreche houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar ecom@abcsoft.be

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst

De Belgische Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, laat de aankoper toe binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet (ecom@abcsoft.be). De goederen dienen (ongeopend) teruggestuurd te worden binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bijv. 3 werkdagen).

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit ook doen binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het teruggestuurde artikel ontvangen.U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het terug binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u teruggestuurde artikel. Enkel de verzendingskosten voor het terugsturen via gewone post worden vergoed.

Educreche kan teruggestuurde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. De verwachte levertijd wordt vermeld op de detailpagina van het product. Educreche doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat u uw product ontvangt in overeenstemming met de tijd die vermeld wordt op onze website. Deze levertijden worden echter slechts gegeven ter informatie en Educreche kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

De verzendkosten worden berekend op basis van het totale aankoopbedrag:

Land
Belgie
Luxemburg
Frankrijk
Nederlands
Transpoortkosten
3,99€
3,99€
9,99€
7,99€
Gratis levering vanaf
60€
60€
120€
100€

Betaling

Alle verkochte produkten worden slechts geleverd na betaling, hetzij via bankkaart, hetzij via overschrijving. Bestellingen voor dewelke wij geen betaling ontvangen binnen de 30 kalenderdagen na de datum van de bestelling, kunnen worden geannuleerd zonder verhaal. Educreche zal u desgevallend op de hoogte brengen van de annulering van deze bestelling.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Educreche kan niet waarborgen dat Educreche.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Educreche geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van Educreche.be noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via Educreche.be.

Deze site wordt door Educreche ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Educreche legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. Alle aanbiedingen van Educreche zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Educreche behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

In zoverre de wet dit toestaat, wijst Educreche elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Educreche zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zullen bevoegd zijn.

Taal van de overeenkomst

Educreche.be is beschikbaar in het Nederlands en Frans. U kunt uw keuze maken door op de Educreche homepage op een taal te klikken. De door u gekozen taal is ook de taal die gebruikt zal worden voor de transacties en de verdere communicatie tussen u en Educreche.

Privacybeleid

Educreche respecteert en beschermt uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zijn bij ons veilig. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat u in ons bedrijf hebt en alle persoonlijke informatie die u ons geeft wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

Wij hebben die informatie over u nodig om uw bestellingen zo vlug en vlot mogelijk uit te voeren. Deze gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geslaagde geïndividualiseerde winkelervaring aan te bieden die rekening houdt met uw smaak en voorkeur.

Educreche leeft volledig de Belgische wet na van 8 december 1992 m.b.t. tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. Uiteindelijk zijn wij bij wet verplicht om de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens aan te geven bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Welke informatie verzamelen we? Hoe gebruiken we ze?

Wanneer u een product koopt, vragen wij u de volgende informatie te geven:

  • +uw e-mailadres
  • +uw voornaam en uw familienaam
  • +uw telefoonnummer*
  • +uw correspondentie- en uw facturatie-adres
  • +het nummer van uw kredietkaart en haar vervaldag. Winkelen bij Educreche is volkomen veilig.

* U hoeft uw telefoonnummer niet te geven. Het zal evenwel onze klantendienst, indien nodig, in staat stellen vlug contact met u op te nemen.

Wij zullen van uw bezoeken aan onze website en uw bestellingen gebruik maken om u een nog meer persoonlijke winkelervaring te bieden. Dankzij deze informatie kunnen wij u producten suggereren en tips geven die u naar onze mening waardevol en nuttig zal vinden. U krijgt van ons steeds de gelegenheid ons ervan te informeren dat u deze informatie niet wenst te krijgen.

Wij kunnen de informatie die u ons geeft ook gebruiken om u op de hoogte te brengen van wijzigingen, gebeurtenissen of speciale aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren. Educreche geeft u steeds de mogelijkheid deze informatie niet te ontvangen indien u dit niet wenst. Het volstaat om te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief die u krijgt om geen promotionele e-mails meer te krijgen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Educreche, Humaniteitslaan 231, 1620 Drogenbos (België) Indien u uw gegevens wil inkijken of aanpassen dan kan u dat rechtstreeks doen op de site (na het plaatsen van een bestelling) of door het sturen van een e-mail naar ecom@Educreche.be.

Door het gebruiken van de Educreche site, gaat u akkoord met het privacy-beleid en tevens met het verzamelen en gebruiken door Educreche van uw gegevens zoals beschreven in dit beleid.

Bestellen via Educreche, is het veilig?

Uw kunt u bestelling op Educreche in alle veiligheid plaatsen. Alle online-betalingen worden behandeld door Ogone, een marktleider in online betalingen in europa. Tijdens de betaling worden alle gegevens versleuteld met SSL, om een maximale veiligheid te garanderen.